Menu  
Tin tức - Sự kiện / Tin tức sự kiện Phong Phú
          Vào lúc 8h30 sáng ngày 27/5/2022, tại Phòng họp Truyền Thống thuộc khuôn viên trụ sở Tổng Công ty CP Phong Phú đã diễn ra Hội Nghị Người lao động năm 2022 cấp Tổng Công ty.
 
Toàn cảnh Hội nghị Người lao động năm 2022
 
          Hội nghị đã vinh dự được đón tiếp các đồng chí trong ban Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Giám đốc, Trợ lý Giám đốc Nhà máy Sợi Chỉ May, Trưởng/Phó phòng và trợ lý trưởng các phòng ban, Tổ trưởng tổ IT, Đội trưởng Đội Bảo vệ, Trưởng Trạm Y tế Tổng Công ty cùng 59/67 đại biểu đại diện cho 424 CBCNV đang công tác tại các đơn vị, phòng ban, nhà máy và các tổ công đoàn cơ sở cùng về dự.
          Đại biểu tham dự đã nhất trí 100% thông qua danh sách chủ tọa đoàn gồm Ông Dương Khuê Tổng Giám đốc đại diện cho người sử dụng lao động và bà Lê Thị Hoàng Trang Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty đại diện cho người lao động cùng điều hành Hội nghị Người Lao động năm 2022.
 
 
Chủ tọa đoàn Hội Nghị Người lao động năm 2022
 
Đại biểu tham dự Hội nghị Người lao động năm 2022
 
           Hội Nghị Người lao động năm 2022 đã thảo luận và biểu quyết 59/59 đại biểu dự họp thông qua các nội dung chính sau:
    - Thông qua báo cáo tổng kết các mặt hoạt động của Tổng Công ty trong năm 2021 về những kết quả đạt được và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
    - Thông qua phương hướng, nhiệm vụ của CBCNV Tổng Công ty trong năm 2022 gồm các nhóm giải pháp cụ thể về sản xuất, đầu tư, quản lý, marketing, kinh doanh, quản trị nguồn nhân lực và các giải pháp tài chính.
    - Thông qua báo cáo thu chi quỹ phúc lợi năm 2021 và dự toán thu chi quỹ phúc lợi năm 2022.
 
Đại biểu thực hiện biểu quyết tại Hội nghị
 
          Cũng tại Hội nghị, đại biểu dự họp đã thống nhất bầu thành viên tham gia Ban đối thoại theo qui định tại khoản 2 Điều 38, Nghị định 145/2020/NĐ-CP theo hình thức tín nhiệm gồm các anh/ chị đại diện cho các khối sản xuất, phòng ban, tổ chức đoàn thể… , trong đó 14 thành viên đã được Hội nghị tín nhiệm 100% như sau: 
 
 1. Bà Huỳnh Thị Đan Chinh Trợ lý Giám đốc NM Sợi Chỉ May; Chủ tịch CĐ Bộ phận Ngành SX Sợi Chỉ May.
 2. Bà Phạm Thị Ngọc Hân Chuyên viên chính sách chế độ; Tổ trưởng Công đoàn Phòng Hành Chính Tổng Hợp.
 3. Ông Trần Văn Hoàng Trưởng ca; Ủy viên BCH Công đoàn BP Ngành SX Sợi Chỉ May.
 4. Bà Chiêm Yến Nhi Trưởng phòng Kiểm soát nội bộ; Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty.
 5. Ông Hồ Đoàn Minh Quân Bảo trì điện; Tổ trưởng công đoàn Ngành SX Sợi Chỉ May.
 6.Lê Thị Linh Tâm Nhân viên Phòng Kế hoạch - Kinh doanh; Ủy viên BCH Công đoàn BP Ngành SX Sợi Chỉ May
 7. Ông Nguyễn Công Thái Tổ trưởng Bảo vệ Đội BV PCCC; Chủ tịch CĐ Bộ phận Khối Phòng/Ban Tổng Công ty.
 8. Bà Lê Nguyễn Tường Vy Thảo Tổ trưởng công đoàn Ngành SX Sợi Chỉ May.
 9. Bà Lê Hồng Thơm Ủy viên BCH Chi Bộ NM Sợi Chỉ May; Tổ trưởng công đoàn Ngành SX Sợi Chỉ May.
10. Bà Trần Anh Thư Tổ trưởng Công đoàn Ngành SX Sợi Chỉ May.
11. Bà Trương Thị Thúy Tiên Tổ trưởng sản xuất Ngành SX Sợi Chỉ May.
12. Bà Lê Thị Hoàng Trang Phó Bí thư Đảng ủy; Trưởng phòng Hành Chính Tổng Hợp; Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty.
13. Bà Phan Thị Tuyết Trinh Tổ trưởng Công đoàn Ngành SX Sợi Chỉ May.
14. Ông Nguyễn Minh Tuân Bí thư Đoàn Thanh niên Tổng Công ty; Tổ trưởng Công đoàn Phòng Kỹ thuật đầu tư.
 
Tặng hoa cho thành viên trúng cử vào Ban đối thoại
 
          Hội nghị đã tiếp thu các ý kiến đóng góp của đại biểu, đồng thời giao cho Ban Thường trực Hội nghị Người lao động nhanh chóng xây dựng thành các chương trình hành động cụ thể để phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty trong năm 2022. Đồng thời ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc và Ban Thường trực Hội nghị Người lao động Tổng Công ty trong quá trình triển khai thực hiện chiến lược phát triển của Tổng Công ty phải đảm bảo ba lợi ích cơ bản đó là: Lợi ích cho Tổng Công ty – Lợi ích cho cổ đông và lợi ích cho người lao động. Đặc biệt vận dụng các biện pháp về quản trị, kinh tế, kỹ thuật, tài chính … nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, tiết giảm các chi phí bất hợp lý, nâng cao khả năng cạnh tranh. Trên cơ sở đó để trả lương, thưởng, phụ cấp thỏa đáng cho CBCNV giỏi nhằm thúc đẩy quá trình lao động, sáng tạo góp phần hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh, đồng thời giữ và thu hút nguồn nhân tài tiếp tục cống hiến cho sự phát triển bền vững và lâu dài của Tổng Công ty.
-----------------------------------
            Một số hình ảnh tại Hội nghị Người lao động năm 2022:
 
Ông Dương Khuê - Tổng Giám đốc
 
Chủ tọa đoàn
 
Đại biểu dự họp