Menu  
Giới thiệu / Danh hiệu giải thưởng
Đơn vị Anh hùng Lao động
Huân chương Độc lập hạng ba, hạng nhì, hạng nhất
Huân chương Lao động hạng ba, hạng nhì, hạng nhất
Huân chương Chiến công hạng ba
Cờ thi đua xuất sắc của Thủ tướng Chính phủ
Hàng Việt Nam chất lượng cao
Doanh nghiệp Nhà nước tiêu biểu
Cúp vàng Vì sự phát triển của cộng đồng
Thương hiệu Việt yêu thích
Giải Sao vàng đất Việt
Nhà cung cấp xuất sắc
      của tập đoàn siêu thị Target lớn nhất Hoa Kỳ
Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín
Giải thưởng trách nhiệm xã hội
Top ten Ngôi sao kinh doanh Việt
Doanh nghiệp có thương hiệu sản phẩm được lựa chọn
      tham gia chương trình Thương hiệu Quốc gia
Top ten Thương hiệu Việt