Menu  
Quan hệ cổ đông / Thông báo cổ đông
Tổng công ty CP Phong Phú luôn cập nhật những thông tin mới nhất đến các nhà đầu tư, cổ đông, đối tác chiến lược... thông qua các báo cáo tài chính, kết quả kinh doanh, thông báo... rất cụ thể. Xin vui lòng xem thông tin bên dưới:
TB TẠM ỨNG CỔ TỨC NĂM 2024
[ 08/07/2024 ]
Đăng ký hoạt động chi nhánh tại Đà Nẵng
[ 05/07/2024 ]
CBTT ký Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2024
[ 04/07/2024 ]
TB THANH TOÁN CỔ TỨC CÒN LẠI NĂM 2023
[ 20/06/2024 ]
Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức năm 2024
[ 13/06/2024 ]
Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền nhận cổ tức còn lại năm 2023
[ 27/05/2024 ]
Bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029
[ 23/05/2024 ]
Thông báo thay đổi nhân sự
[ 17/05/2024 ]
THÔNG BÁO NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2024
[ 26/03/2024 ]
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ PHẦN VỐN GÓP CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH NGUYÊN LIỆU DỆT MAY VIỆT NAM LẦN 3
[ 19/03/2024 ]
THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP LẦN THỨ 18
[ 18/03/2024 ]
Báo cáo quản trị năm 2023
[ 30/01/2024 ]
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ PHẦN VỐN GÓP CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH NGUYÊN LIỆU DỆT MAY VIỆT NAM LẦN 2
[ 24/01/2024 ]
Thông báo không có nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá cp tại Công ty SXKD NLDM VN
[ 04/01/2024 ]
Thông báo thời gian nhận tạm ứng cổ tức năm 2023 (đợt 2) bằng tiền
[ 04/01/2024 ]
NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ VIỆC KÝ KẾT VÀ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN
[ 22/12/2023 ]
TB ve viec dau gia co phan cua Tong Cong ty Co phan Phong Phu tai Cong ty TNHH San Xuat Kinh Doanh Nguyen Lieu Det May Viet Nam
[ 08/12/2023 ]
Kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản
[ 06/12/2023 ]
Thông báo thời gian nhận tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền
[ 06/12/2023 ]
Thông báo về ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2023
[ 04/12/2023 ]
Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 2023
[ 02/12/2023 ]
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức năm 2023
[ 15/11/2023 ]
Công văn CBTT Quyết định xử phạt VPHC về thuế
[ 02/10/2023 ]
BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN NGƯỜI NỘI BỘ - ĐOÀN TRINH
[ 25/08/2023 ]
BÁO CÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ - PHẠM MINH HƯƠNG
[ 27/07/2023 ]
BÁO CÁO QUẢN TRỊ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023
[ 24/07/2023 ]
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan người nội bộ - Đoàn Trinh
[ 21/07/2023 ]
Báo cáo kết quả giao dịch người có liên quan người nội bộ - Phạm Minh
[ 05/07/2023 ]
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người liên quan người nội bộ - Phạm Minh
[ 26/06/2023 ]
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Phạm Minh Hương
[ 26/06/2023 ]