Menu  
Quan hệ cổ đông / Thông báo cổ đông
Tổng công ty CP Phong Phú luôn cập nhật những thông tin mới nhất đến các nhà đầu tư, cổ đông, đối tác chiến lược... thông qua các báo cáo tài chính, kết quả kinh doanh, thông báo... rất cụ thể. Xin vui lòng xem thông tin bên dưới:
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2020
[ 24/07/2020 ]
THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2019 BẰNG TIỀN
[ 20/07/2020 ]
CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐÃ KÝ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN NĂM 2020
[ 16/07/2020 ]
THÔNG TIN VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN NHẬN THANH TOÁN CỔ TỨC NĂM 2019
[ 02/07/2020 ]
Thông tin về việc gia hạn Đại Hội Cổ Đông 2020
[ 08/05/2020 ]
Thông báo của UBCKNN về việc cổ đông bán cổ phần Công ty chưa đại chúng ra công chúng
[ 06/03/2020 ]
Quyết định về việc thoái vốn tại Công ty Cổ phần Dệt may Liên Phương thuộc sở hữu của Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú
[ 26/02/2020 ]
BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CÔNG TY CP DỆT MAY NHA TRANG
[ 20/11/2019 ]
CÔNG BỐ THÔNG TIN TRƯỚC KHI GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CÔNG TY CP DỆT MAY NHA TRANG
[ 13/11/2019 ]
Quyết định về việc thoái vốn của Tổng Công ty cổ phần Phong Phú tại Công ty cổ phần dệt may Nha Trang
[ 22/10/2019 ]
Văn bản đính chính nội dung công bố thông tin Nghị quyết số 439/NQ-HĐQT ngày 24/9/2019
[ 01/10/2019 ]
Nghị quyết về việc thoái vốn của Tổng Công ty cổ phần Phong Phú tại Công ty cổ phần dệt may Nha Trang
[ 25/09/2019 ]
BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CHÀO BÁN QUYỀN MUA CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH THÊM CỦA CÔNG TY CP TM DV THUẬN PHÚ THUỘC SỞ HỮU CỦA TỔNG CÔNG TY CP PHONG PHÚ
[ 11/09/2019 ]
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN MUA CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH THÊM CỦA CÔNG TY CP TM DV THUẬN PHÚ THUỘC SỞ HỮU CỦA TỔNG CÔNG TY CP PHONG PHÚ
[ 11/09/2019 ]
QUYẾT ĐỊNH SỐ 4587/QĐ-CT CỦA CỤC THUẾ TP HCM XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ THUẾ
[ 30/08/2019 ]
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2019
[ 30/07/2019 ]
CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐÃ KÝ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN NĂM 2019
[ 02/07/2019 ]
Thông báo kết quả đấu giá cổ phần của Tổng công ty đầu tư tại Công ty CP Dệt Đông Nam
[ 11/06/2019 ]
Công bố thông tin thay đổi kế toán trưởng của Tổng công ty từ ngày 01/06/2019
[ 31/05/2019 ]
Thông báo kết quả thẩm định năng lực nhà đầu tư
[ 29/05/2019 ]
Hồ sơ công bố thông tin của Công ty cổ phần Dệt Đông Nam
[ 16/05/2019 ]
Thông báo bán đầu giá cổ phần của Công ty cổ phần Dệt Đông Nam do Tổng Công ty cổ phần Phong Phú nắm giữ
[ 16/05/2019 ]
Phiếu đăng ký nhận cổ tức bằng chuyển khoản 2018
[ 15/05/2019 ]
Thông báo về việc thanh toán cổ tức 2018
[ 15/05/2019 ]
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận thanh toán cổ tức 2018
[ 23/04/2019 ]
Công văn giải trình quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế 2017
[ 30/03/2019 ]
Quy định việc xử phạt vi phạm hành chánh về thuế 2017
[ 30/03/2019 ]
Báo cáo quản trị tổng công ty năm 2018
[ 30/03/2019 ]
Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
[ 30/03/2019 ]
Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2018
[ 30/07/2018 ]