Menu  
Quan hệ cổ đông / Thông báo cổ đông
Tổng công ty CP Phong Phú luôn cập nhật những thông tin mới nhất đến các nhà đầu tư, cổ đông, đối tác chiến lược... thông qua các báo cáo tài chính, kết quả kinh doanh, thông báo... rất cụ thể. Xin vui lòng xem thông tin bên dưới:
Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
[ 16/06/2021 ]
Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tạm hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
[ 16/06/2021 ]
Thông báo về việc chi tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền
[ 07/06/2021 ]
Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc ký kết và thực hiện các hợp đồng/giao dịch với các bên có liên quan
[ 26/05/2021 ]
ĐÍNH CHÍNH TỶ LỆ TẠM ỨNG CỔ TỨC NĂM 2020
[ 25/05/2021 ]
ĐÍNH CHÍNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 199/QĐ-HĐQT NGÀY 20/05/2021
[ 25/05/2021 ]
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức năm 2020
[ 20/05/2021 ]
BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
[ 06/04/2021 ]
Thay đổi người công bố thông tin
[ 26/03/2021 ]
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ
[ 24/03/2021 ]
BCKQ Giao dịch cổ phiếu của Trưởng Ban Kiểm Soát Nguyễn Thị Mỹ Lệ
[ 03/03/2021 ]
THAY ĐỔI GIẤY ĐĂNG KÝ KINH DOANH LẦN THỨ 16
[ 04/02/2021 ]
Báo cáo quản trị Công ty năm 2020
[ 27/01/2021 ]
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ
[ 22/01/2021 ]
CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC THAY ĐỔI GIẤY PHÉP ĐĂNG KÝ KINH DOANH LẦN THỨ 15
[ 08/10/2020 ]
CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC THÔI NHIỆM VÀ BỔ NHIỆM CHỨC VỤ TỔNG GIÁM ĐỐC/ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT TỔNG CÔNG TY CP PHONG PHÚ
[ 06/10/2020 ]
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2020
[ 24/07/2020 ]
THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2019 BẰNG TIỀN
[ 20/07/2020 ]
CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐÃ KÝ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN NĂM 2020
[ 16/07/2020 ]
THÔNG TIN VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN NHẬN THANH TOÁN CỔ TỨC NĂM 2019
[ 02/07/2020 ]
Thông tin về việc gia hạn Đại Hội Cổ Đông 2020
[ 08/05/2020 ]
Thông báo của UBCKNN về việc cổ đông bán cổ phần Công ty chưa đại chúng ra công chúng
[ 06/03/2020 ]
Quyết định về việc thoái vốn tại Công ty Cổ phần Dệt may Liên Phương thuộc sở hữu của Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú
[ 26/02/2020 ]
BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CÔNG TY CP DỆT MAY NHA TRANG
[ 20/11/2019 ]
CÔNG BỐ THÔNG TIN TRƯỚC KHI GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CÔNG TY CP DỆT MAY NHA TRANG
[ 13/11/2019 ]
Quyết định về việc thoái vốn của Tổng Công ty cổ phần Phong Phú tại Công ty cổ phần dệt may Nha Trang
[ 22/10/2019 ]
Văn bản đính chính nội dung công bố thông tin Nghị quyết số 439/NQ-HĐQT ngày 24/9/2019
[ 01/10/2019 ]
Nghị quyết về việc thoái vốn của Tổng Công ty cổ phần Phong Phú tại Công ty cổ phần dệt may Nha Trang
[ 25/09/2019 ]
BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CHÀO BÁN QUYỀN MUA CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH THÊM CỦA CÔNG TY CP TM DV THUẬN PHÚ THUỘC SỞ HỮU CỦA TỔNG CÔNG TY CP PHONG PHÚ
[ 11/09/2019 ]
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN MUA CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH THÊM CỦA CÔNG TY CP TM DV THUẬN PHÚ THUỘC SỞ HỮU CỦA TỔNG CÔNG TY CP PHONG PHÚ
[ 11/09/2019 ]