Menu  
Dệt may / Dệt Gia Dụng / Khăn Hải Cẩu, Macio / BHE6 - FHE6 - HHE6
 • Mã SP
  BHE6 - FHE6 - HHE6
  Kích thước
  50 x 100 cm
  34 x 80 cm
  28 x 42 cm  
  Trọng lượng
  152,50 g - 83,00 g - 36,00 g
   

Dịch vụ khách hàng