Menu  
Dệt may / Dệt Gia Dụng / Khăn Hải Cẩu, Macio / BHC4 - FHC4 - HHC4
 • Mã SP
  BHC4 - FHC4 - HHC4
  Kích thước
  60 x 120 cm
  40 x 80 cm
  30 x 50 cm
  Trọng lượng
  200,0 g - 87,0 g - 41,5 g
   

Dịch vụ khách hàng