Menu  
Dệt may / Dệt Gia Dụng / Khăn Hải Cẩu, Macio / BHC2 - FHC2 - HHC2
 • Mã SP
  BHC2 - FHC2 - HHC2
  Kích thước
  50 x 100 cm
  34 x 82 cm
  28 x 42 cm
  Trọng lượng
  139,0 g - 77,0 g - 33,0 g
   

Dịch vụ khách hàng