Menu  
Dệt may / Dệt Gia Dụng / Liên hệ
 • Mọi thông tin chi tiết, quý khách hàng vui lòng liên hệ:
   
  PHÒNG KINH DOANH GIA DỤNG
   
  Nội địa Quốc tế
   Điện thoại: (+84 28) 6675 1777 - Hotline: 07 68 60 60 68  Điện thoại: (+84 28) 6276 2555
   Email: mollis.com.vn@gmail.com
  mollis@phongphucorp.com
   Email: export.home@phongphucorp.com
   
   
   

Dịch vụ khách hàng