Menu  
Tin tức - Sự kiện / Tin tức sự kiện Phong Phú
     Chiều ngày 05/9/2019, Phong Phú tổ chức họp Người đại diện phần vốn của Tổng công ty. Tham dự cuộc họp có ông Phạm Xuân Trình – Ủy viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc Tổng Công ty; bà Bùi Thị Thu – UV HĐQT – Phó Tổng giám đốc; Các thành viên trong Ban Tổng giám đốc; Trưởng các phòng, ban Tổng công ty và người đại diện phần vốn tại các đơn vị.
Toàn cảnh cuộc họp Người đại diện phần vốn 
     Hiện nay, Tổng Công ty cổ phần Phong Phú có 2 công ty con và 20 công ty liên kết. Việc quản lý vốn được thực hiện thông qua 20 người đại diện.
     Sau 6 năm ban hành và thực thi Quy chế Người đại diện phần vốn tại các Doanh nghiệp, với sự góp sức của Người đại diện vốn, một số doanh nghiệp có hoạt động sản xuất kinh doanh tốt, mang lại tỷ suất lợi nhuận cao như: Công ty TNHH Coats Phong Phú, Công ty CP Quốc Tế Phong Phú, Cty CP Phát triển Đô thị Dệt May Nam Định, Cty CP Phước Lộc, Công ty CP May Đà Lạt. Hoạt động của người đại diện vốn tại các doanh nghiệp về cơ bản đã giúp đảm bảo sản xuất, kinh doanh ổn định, đảm bảo việc làm thu nhập cho người lao động, giúp Tổng công ty thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của cổ đông.
     Bên cạnh đó, vẫn còn một số mặt hạn chế như Người đại diện chưa sâu sát và thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ, không xin ý kiến của Tổng công ty, một số doanh nghiệp chưa tổ chức Đại hội đồng cổ đông, công tác phối hợp hỗ trợ giữa Người đại diện vốn và các phòng ban chức năng Tổng công ty chưa được thường xuyên và hiệu quả, một số doanh nghiệp kinh doanh không hiệu quả và thua lỗ…
     Phát biểu tại cuộc họp, ông Phạm Xuân Trình nhấn mạnh trong bối cảnh thế giới và tình hình trong nước có nhiều biến động, hoạt động sản xuất kinh doanh trong toàn Tổng công ty cũng đang phải đối mặt với những khó khăn, thử thách lớn. Tổng công ty rất cần sự quyết tâm, năng động của Người đại diện trong quản lý, điều hành đơn vị; sự đoàn kết, hợp tác giữa những Người đại diện trong cùng một đơn vị và giữa các đơn vị trong Tổng công ty; việc nghiêm túc chấp hành những chỉ đạo của Tổng công ty vì lợi ích chung xét trong tổng thể toàn Tổng công ty.
Tổng giám đốc Phạm Xuân Trình chỉ đạo cuộc họp
     Tổng giám đốc Phạm Xuân Trình chỉ đạo cần tăng hiệu quả quản lý, thúc đẩy hiệu quả đầu tư, góp vốn của Phong Phú bao gồm những nội dung cơ bản: 1 - Đối với người đại diện phần vốn: Cần chấp hành chế độ báo cáo và xin ý kiến theo Quy chế ban hành; Nghiên cứu kỹ tình hình hoạt động của công ty mình đại diện vốn để có ý kiến, đề xuất với chủ sở hữu nhằm bảo toàn và sinh lợi đầu tư; Cử người làm trưởng nhóm đối với doanh nghiệp có từ 2 người đại diện vốn trở lên. 2- Đối với các phòng, ban chức năng: thực hiện đúng nội dung theo Quy chế.
     Cuộc họp đã có phần trao đổi, thảo luận và lắng nghe các ý kiến đóng góp kiến nghị của người đại diện vốn và các phòng chức năng để Hội đồng Quản trị chỉ đạo định hướng cho người đại diện hoạt động hiệu quả hơn.