Menu  
Tin tức - Sự kiện / Tin tức sự kiện Phong Phú
     Sáng ngày 26/6/2020, Tổng Công ty CP Phong Phú đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Tham dự Đại hội có 101 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 64.984.010 cổ phần, chiếm 87,02 % vốn điều lệ.
     Đại hội cổ đông thường niên Phong Phú năm 2020 thông qua nhiều nội dung quan trọng như Báo cáo của Hội đồng quản trị; Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch kinh doanh năm 2020; Báo cáo Ban kiểm soát; Báo cáo tài chính năm 2019; Các tờ trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2020; Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024…
Toàn cảnh đại hội
     Năm 2019, tình hình thế giới có nhiều biến động phức tạp. Do ảnh hưởng của chiến tranh thương mại Mỹ- Trung, thị trường sợi cotton xuất khẩu vào Trung Quốc đã bị giảm mạnh kể cả về số lượng và giá. Các nước giảm giá đồng tiền để cạnh tranh xuất khẩu. Đây vẫn là năm cạnh tranh gay gắt ở thị trường nội địa với cả doanh nghiệp trong nước và nước ngoài. Tại Việt Nam, các chi phí tiền lương, điện, nước và cạnh tranh lao động tiếp tục leo thang.
     Trong bối cảnh đó, Hội đồng quản trị và Ban điều hành Tổng Công ty, cùng với sự đoàn kết nỗ lực của toàn thể CBCNV đã có nhiều giải pháp quyết liệt, linh hoạt để vượt qua khó khăn, thách thức và đưa Tổng Công ty đạt được các kết quả như sau: Tổng doanh thu đạt 3.782,7 tỷ đồng (84,62 % so với kế hoạch), lợi nhuận trước thuế đạt 208,6 tỷ đồng (77,25% so với kế hoạch) và lợi nhuận sau thuế đạt 203,7 tỷ đồng (77,75% so với kế hoạch).
Ông Trần Quang Nghị phát biểu tại Đại hội
     Tại đại hội, ông Trần Quang Nghị - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Phong Phú chia sẻ: Phong Phú tổ chức Đại hội cổ đông trong bối cảnh năm 2020 tình hình dịch bệnh  tiếp tục diễn biến khó lường, ngành dệt may Việt Nam phải đương đầu với nhiều khó khăn, thách thức. Để hoàn thành mục tiêu của năm 2020, Hội đồng Quản trị và Ban điều hành Phong Phú luôn phải sẵn sàng để ứng biến và thích nghi nhanh chóng với sự thay đổi của thị trường. Không  chủ quan, lơ là trong nâng cao sức mạnh nội lực và tính cạnh tranh. Tiếp tục bồi dưỡng, bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao để tăng cường sức mạnh của Phong Phú, đáp ứng kỳ vọng của Quý cổ đông.
     Đại hội cũng lắng nghe ý kiến của các cổ đông xung quanh hoạt động sản xuất kinh doanh, cũng như kế hoạch cho năm 2020. Theo đó, ông Lê Tiến Trường - Tổng giám đốc Tập đoàn Dệt May Việt Nam, đại diện cho cổ đông lớn nhất của Phong Phú đánh giá nỗ lực của đội ngũ CB.CNV Tổng công ty trong năm 2019. Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, tỷ lệ chia cổ tức 22% của Phong Phú là một con số đáng ghi nhận.
     Năm 2020, ông kỳ vọng Phong Phú đặt mục tiêu bảo toàn vị thế doanh nghiệp lên trên mục tiêu lợi nhuận. Tận dụng sức mua thị trường đang thấp để tập trung đổi mới và tái cấu trúc toàn diện hệ thống. Bảo vệ tài sản lớn nhất là người lao động và giữ chân khách hàng. Đảm bảo dòng tiền tốt nhất để duy trì hoạt động. Tiếp tục nghiên cứu, phát triển, hoàn thiện chuỗi cung cứng chỉ may cao cấp với Coats Phong Phú và chuỗi cung ứng trong ngành khăn, vốn là các thế mạnh của Phong Phú hiện nay.
Đại hội bầu bổ sung ông Dương Khuê là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024
     Để nâng cao năng lực quản trị hệ thống, Đại hội cũng bầu bổ sung ông Dương Khuê, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tổng Công ty dệt may Miền Nam – Vinatex, Ủy viên BCH Đảng ủy Tập đoàn Dệt May Việt Nam, là Ủy viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024.
Các cổ đông nhất trí cao và 100% thông qua các nội dung văn kiện đại hội
     100% cổ đông nhất trí thông qua các nội dung văn kiện đại hội như: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị; Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020; Báo cáo Tài chính tổng hợp và Báo cáo Tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2019; Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2019 của Ban kiểm soát; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019; Lựa chọn công ty kiểm toán tài chính năm 2019; Mức thù lao và thưởng cho HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban điều hành, chi phí ngoại giao năm 2019 và dự kiến năm 2020; Thông qua việc tái cấu trúc các khoản đầu tư và ngành nghề của Tổng Công ty.
     Với sự tin tưởng, chung sức đồng lòng từ cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban điều hành và toàn thể người lao động, kỳ vọng Phong Phú sẽ có một năm 2020 vượt khó thành công, có nhiều hoạt động đổi mới hiệu quả, đáp ứng kỳ vọng và niềm tin của Quý cổ đông, khách hàng và đối tác.