Menu  
Tin tức - Sự kiện / Tin tức sự kiện Phong Phú
Phong Phú: Tổ chức thành công Đại hội cổ đông 2018
 
Sáng 18/04/2018 tại Tổng công ty CP Phong Phú đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Tham dự đại hội có 127 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 67.595.139 cổ phẩn, chiếm 90,5 % vốn điều lệ.
Quang cảnh chung của Đại hội
 
Quang cảnh chung đại hội
 
Năm 2017, thị trường thế giới có nhiều biến động phức tạp, chính sách lương thay đổi, áp lực tỷ giá giữa các quốc gia trong vùng và các ràng buộc kèm theo khi gia nhập FTA khiến một số lợi thế cạnh tranh của ngành dệt may bị ảnh hưởng. Lợi thế nhân công rẻ đang dần mất đi khi lương cơ sở và lương tối thiểu đều được Chính phủ điều chỉnh tăng từ năm 2016, 2017 và tiếp tục tăng vào năm 2018. Bên cạnh đó, năm 2017 với việc Anh rời Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ chính thức rút khỏi Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) cũng ảnh hưởng đến kim ngạch xuất khẩu dệt may Việt Nam sang 2 thị trường này. Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp Việt Nam chưa đáp ứng được điều kiện để hưởng lợi về thuế từ các hiệp định FTA, đặc biệt là điều kiện về nguồn gốc xuất xứ. Hiện nay, 70 - 80% nguyên vật liệu dệt may vẫn phụ thuộc vào nguồn cung từ Trung Quốc và các nước ngoài khu vực FTA.
 
Các thành viên của hội đồng quản trị
 
 Đoàn chủ tịch (từ trái qua) gồm: Bà Bùi Thị Thu - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc thường trực; ông Phạm Xuân Trình - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc; ông Trần Quang Nghị - Chủ tịch Hội đồng Quản trị, bà Phạm Minh Hương - Ủy viên Hội đồng Quản trị và ông Trần Quang Sáng - Ủy viên Hội đồng Quản trị.
 
Trong bối cảnh đó, Phong Phú đã có nhiều giải pháp quyết liệt, linh hoạt để vượt qua những khó khăn thách thức, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Trong đó Tổng công ty đạt tổng doanh thu 3.385 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 189 tỷ đồng, lợi nhuận sau thế 187 tỷ đồng và tỷ lệ chia cổ tức 22%. 
 
Ông Trần Quang Nghị phát biểu tại đại hội
 
Ông Trần Quang Nghị phát biểu tại đại hội
 
Tại đại hội, ông Trần Quang Nghị - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Phong Phú chia sẻ: Phong Phú tổ chức đại hội cổ đông trong bối cảnh đan xen giữa thuận lợi và khó khăn, tình hình thị trường có những diễn biến vô cùng phức tạp, buộc các doanh nghiệp dệt may Việt luôn phải sẵn sàng để ứng biến, thích nghi nhanh chóng. Hội đồng Quản trị và Ban điều hành Phong Phú tiếp tục sẽ vượt qua những thử thách và khó khăn từ thị trường, nhân lực, cạnh tranh và rất nhiều nguy cơ khác như biến động nguyên liệu, năng lượng, tăng trưởng, chi phí, tài chính… để hoàn thành 3 mục tiêu lớn là: chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao; đạt mục tiêu tăng khả năng cạnh tranh trong đó bao gồm tăng năng suất lao động khi ngành dệt may thế giới bước vào Cách mạng công nghiệp 4.0 và mục tiêu giảm chi phí tăng vòng quay vốn, giảm thời gian giao hàng, giảm lao động… nhưng vẫn phải đảm bảo yêu cầu phát triển bền vững. 
 
Ông Trần Quang Nghị nhấn mạnh: “Chúng tôi tự xác định cho mình Phong Phú là môi trường đầu tư lý tưởng của cổ đông, là nơi đáng làm việc của người lao động."
 
 
Tham gia đóng góp ý kiến tại đại hội cổ đông
 
Ông Lê Tiến Trường tham gia đóng góp ý kiến tại đại hội
 
Đại hội cũng lắng nghe ý kiến của các cổ đông xung quanh hoạt động sản xuất kinh doanh, cũng như kế hoạch cho năm 2018. Theo đó, ông Lê Tiến Trường - Tổng giám đốc Tập đoàn Dệt May Việt Nam, đại diện cho cổ đông lớn nhất của Phong Phú đánh giá nỗ lực của đội ngũ CB.CNV Tổng công ty trong năm 2017 với mức chia cổ tức 22%, thuộc nhóm ngành dệt sợi chia cổ tức cao nhất của Vinatex. Những công trình mới của Phong Phú đưa vào sử dụng trong năm qua như nhà máy dệt kim, nhà máy denim tại Nha Trang chính là tài sản và là những giá trị mà cổ đông sẽ nhận được lợi nhuận trong dài hạn. Năm qua, Phong Phú có sự quy hoạch ngành nghề, đầu tư, phát triển, sản xuất rõ nét… nhất là việc đổi mới công nghệ, đầu tư chiều sâu.
 
Năm 2018, ông kỳ vọng Phong Phú tiếp tục phải đảm bảo lợi ích hài hòa của cổ đông, người lao động và doanh nghiệp. Chuyển đổi nhanh mô hình đầu tư, thay đổi chiều sâu, đầu tư đổi mới và tạo sự khác biệt cho các ngành sản xuất của mình. Đầu tư cho đội ngũ cán bộ có chuyên môn nghiệp vụ, để đáp ứng nhu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Đồng thời, tập trung vào bốn nhóm giải pháp là: Thị trường, sự phát triển, hệ thống quản trị và sự an toàn của sản xuất và doanh nghiệp về mọi mặt.
 
100% cổ đông nhất trí thông qua các nội dung văn kiện đại hội như: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và kết quả hoạt động SXKD năm 2017; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018; Báo cáo Tài chính tổng hợp và Báo cáo Tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2017; Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2017 của Ban kiểm soát; Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2017; Lựa chọn công ty kiểm toán tài chính năm 2018; Mức thù lao và thưởng cho HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban điều hành, chi phí ngoại giao năm 2017 và dự kiến năm 2018; Quy chế nội bộ về Quản trị Tổng công ty và thông qua sửa đổi một số nội dung điều lệ Tổng công ty. 
 
Các cổ đông nhất trí cao và thông qua các nội dung văn kiện đại hội
Các cổ đông nhất trí cao và 100% thông qua các nội dung văn kiện đại hội
 
Với sự tin tưởng, chung sức đồng lòng từ cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban điều hành và toàn thể người lao động, kỳ vọng Phong Phú sẽ có một năm 2018 thật nhiều thành công và thắng lợi trên bước đường hội nhập và phát triển của mình.