Menu  
Tin tức - Sự kiện / Tin tức sự kiện Phong Phú

         Sáng ngày 16/5/2024, tại trụ sở số 48 Tăng Nhơn Phú, phường Tăng Nhơn Phú B, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh, Tổng Công ty CP Phong Phú (Phong Phú) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Ông Lê Tiến Trường – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dệt May Việt Nam phát biểu tại Đại hội
 
         Đến dự Đại hội có ông Lê Tiến Trường - Bí thư Đảng ủy/Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex); ông Trần Quang Nghị – Phó Chủ tịch HĐQT Vinatex – Chủ tịch HĐQT Phong Phú cùng các ông (bà) trong HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban điều hành Tổng Công ty và 58 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu cho 63.139.737 cổ phần, đạt tỷ lệ 84,56% vốn điều lệ của Tổng Công ty cùng về dự.
         Ông Dương Khuê – Tổng Giám đốc Phong Phú đã báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Tổng Công ty. Mặc dù nền kinh tế bị ảnh hưởng khá nặng nề bởi các yếu tố khách quan trong nước và thế giới, nhưng Tổng Công ty vẫn giữ ổn định hoạt động sản xuất xuất kinh doanh và đạt được các chỉ tiêu sau: Tổng doanh thu hợp nhất đạt 2.113 tỷ đồng, đạt 93,9% so với kế hoạch, trong đó tổng doanh thu của TCT mẹ đạt 1.809 tỷ đồng, đạt 100,5% so với kế hoạch; Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 320 tỷ đồng, đạt 80% so với  kế hoạch, lợi nhuận trước thuế TCT mẹ đạt 351 tỷ đồng, đạt 121% so với kế hoạch; Dự kiến chia cổ tức bằng tiền mặt là 30%.
 
Ông Dương Khuê - Tổng Giám đốc Phong Phú phát biểu tại Đại hội
         Trong bối cảnh tình hình kinh tế, chính trị trong nước và thế giới diễn biến phức tạp, chiến tranh, lạm phát, giá nguyên liệu đầu vào của ngành dệt may tăng cao … Năm 2024, Tổng Công ty tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, năng động, sáng tạo, tìm kiếm giải pháp mới nhằm đạt được mục tiêu đề ra. Năm 2024, Tổng Công ty phấn đấu các chỉ tiêu sau: Tổng doanh thu hợp nhất 2.600 tỷ đồng, doanh thu TCT mẹ 1.850 tỷ đồng; Lợi nhuận hợp nhất trước thuế 330 tỷ đồng, TCT mẹ 295 tỷ đồng, đảm bảo việc làm và nâng cao đời sống cho người lao động.
 
 
Một số hình ảnh về Đại Hội
 
         Phát biểu tại Đại hội, ông Trần Quang Nghị – Phó Chủ tịch HĐQT Vinatex, Chủ tịch HĐQT Phong Phú chia sẻ, với sự nỗ lực phấn đấu của HĐQT, cơ quan điều hành cùng toàn thể CBCNV – NLĐ, sự đồng hành của đối tác và toàn thể quý cổ đông đã giúp Phong Phú gặt hái được nhiều kết quả đáng khích lệ.
 
Ông Trần Quang Nghị – Phó Chủ tịch HĐQT Vinatex, Chủ tịch HĐQT Phong Phú phát biểu tại Đại hội
 
         Trong phần phát biểu, ông Lê Tiến Trường - Bí thư Đảng ủy/Chủ tịch HĐQT Vinatex đại diện cho cổ đông Vinatex đánh giá cao kết quả đã đạt được của Phong Phú trong nhiệm kỳ 2019 – 2024. Đồng thời, khẳng định nhiệm kỳ qua, mặc dù nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, nhưng với sự nỗ lực và đoàn kết của tập thể CBCNV và người lao động Phong Phú đã hoàn thành các kế hoạch, chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ giao, đem lại thu nhập cao cho cổ đông với mức chia cổ tức bằng tiền mặt dự kiến 30%. Chủ tịch HĐQT Lê Tiến Trường cho biết, điểm nổi bật trong nhiệm kỳ qua là Phong Phú đã thực hiện thành công tái cơ cấu, tái cấu trúc cả về lĩnh vực sản xuất và lĩnh vực tài chính. Sau 5 năm, trong kết cấu tài chính của Phong Phú nợ giảm hơn 40% so với đầu nhiệm kỳ.
         Trong phần tiếp thu ý kiến tại Đại hội, HĐQT Phong Phú cam kết tiếp tục nỗ lực đoàn kết, phấn đấu để xây dựng Tổng Công ty CP Phong Phú ngày càng phát triển bền vững, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người lao động và cổ đông.

Ông Phạm Phú Chung – TV. HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Phong Phú
 
         Các cổ đông tham dự đã biểu quyết với tỷ lệ 100 % thông qua các văn kiện, báo cáo tại Đại hội như: kế hoạch năm 2023 và kế hoạch năm 2024; Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023; Thù lao cho HĐQT, BKS, Ban điều hành năm 2023 và dự kiến năm 2024; Tái cấu trúc các khoản đầu tư ngành nghề kinh doanh; Lựa chọn đơn vị kiểm toán…
         Cũng tại Đại hội đã bầu ra HĐQT gồm 05 thành viên và 03 thành viên BKS  của Tổng Công ty cổ phần Phong Phú nhiệm kỳ 2024-2029.
 
Ra mắt Hội đồng quản trị và BKS