Menu  
Thiết bị kỹ thuật

Các sản phẩm vải của Phong Phú được sản xuất tập trung tại TP. Hồ Chí Minh (vải denim) và Nha Trang (vải dệt kim)

Xem thêm