Menu  
Tin tức - Sự kiện / Tin trong ngành
 
Tại buổi lễ, ông Võ Duy Sáng – Trưởng phòng Tổng hợp, Chủ tịch Công đoàn đã công bố các văn bản về việc thành lập Công ty CP Dệt Gia dụng Phong Phú và Quyết định bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 19/4/2019, từ tháng 6/2019, Tổng công ty CP Phong Phú hợp nhất ngành gia dụng của Tổng công ty và Công ty CP Dệt may Quảng Phú thành Công ty CP Dệt Gia Dụng Phong Phú.
Ông Phạm Xuân Trình – Tổng giám đốc Tổng công ty phát biểu tại buổi lễ
Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Xuân Trình – Tổng giám đốc khẳng định mục tiêu và chiến lược của việc hợp nhất: “Với sự cộng hưởng từ nguồn lực của hai công ty, việc hợp nhất là nền tảng để Phong Phú Corp mở rộng quy mô sản suất, phát huy tối đa các nguồn lực, lợi thế thương hiệu nhằm tăng khả năng cạnh tranh, vươn lên chiếm lĩnh thị trường. Sau khi hợp nhất, Dệt Gia dụng Phong Phú đặt mục tiêu trở thành một trong những công ty sản xuất gia dụng hàng đầu của Việt Nam”. Bên cạnh đó, ông Phạm Xuân Trình cho biết, Ngành Gia dụng đang có lợi thế: Trẻ - Năng động – Có thị trường. Sau khi hợp nhất, Dệt Gia dụng Phong Phú cần hướng đến mô hình tổ chức sản xuất – kinh doanh – phục vụ khách hàng ở mức tiên tiến và phù hợp với xu thế.
Ban Lãnh đạo Phong Phú Corp trao Quyết định bổ nhiệm đội ngũ cán bộ lãnh đạo Công ty Dệt GD Phong Phú
Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Văn Nhiệm – Tổng giám đốc Công ty CP Dệt Gia dụng Phong Phú đã tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng quản trị, đồng thời cam kết sẽ nhanh chóng sắp xếp và tổ chức bộ máy, tự động hóa từng phần, chuyên nghiệp hóa từng bộ phận và từng khâu sản xuất, để hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Ban Lãnh đạo tin tưởng giao, góp phần vào thành công chung của Phong Phú Corp.
Một số hình ảnh tại Lễ ra mắt Công ty CP Dệt Gia dụng Phong Phú: