Menu  
Dệt may / Dệt Gia Dụng / Khăn xuất khẩu / BT50-FT01-HT09
 • Mã SP
  BT50-FT01-HT09
  Tên SP
  Khăn tắm
  Chất liệu
   
  Kích thước
  27-54; 16-25; 12-12 inch
  Trọng lượng
  500 g
   

Dịch vụ khách hàng