Menu  
Dệt may / Dệt Gia Dụng / Khăn xuất khẩu / B935-FC83-H899
 • Mã SP
  B935-FC83-H899
  Tên SP
   
  Chất liệu
   
  Kích thước
  27-52"; 16-27"; 11-18"
  Trọng lượng
  480g
   

Dịch vụ khách hàng